Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü
Sağlık Bakanlığı
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Hizmet Alımları Planlama Birimi

Güncelleme Tarihi: 17/04/2018

TIBBİ CİHAZ VE TIBBİ HİZMET ALIMLARI PLANMA BİRİMİ

Başkan :Op.Dr.Özcan ÖKTEM

Başkan Yardımcısı: Op.Dr. Kubilay GÜNDOĞDU

Uzman : Erdal EBEM

 

Birim Sorumlusu; Faruk Samberk KIZILTAŞ

Çalışan Personeller;

 1. Faruk Samberk KIZILTAŞ

Dahili :1562

 1. Kübra BAYÇELEBİ

Dahili :1528

 1. Menzile YİĞİT KARATAŞ

Dahili :1528

TIBBİ CİHAZ VE TIBBİ HİZMET ALIMLARI PLANMA BİRİMİ

 1. Sağlık yatırımlarının tıbbi cihaz ihtiyaç programlarının hazırlanmasını sağlamak, tedarik planlamasını yapmak.
 1. Sağlık Tesislerinin tıbbi cihaz ve tıbbi cihaz ile bağlantılı donanım, ödenek ve tedarik planlamasını yapmak ve sonuçlandırılması sürecini izlemek.
 2. Tıbbi cihaz ve tıbbi hizmet alımlarına ilişkin planlamaları yapmak, gerekli izinleri almak
 3. Planlamaya dahil cihazların demirbaş ya da hizmet alımı şeklinde teminine yönelik maliyet etkililik çalışmalarını yürütmek.
 4. Merkezi alım planlama kapsamındaki çalışmalara ait iş ve işlemleri (talep toplama, izin, onay vb.) yürütmek,
 5. Cihaz devir iş ve işlemlerini yürütmek,
 6. Sağlık tesislerine ait yeni/ilk/ek binaları için Merkezi Alıma konu olan tıbbi cihazların planlaması ile birlikte, buna bağlı iş ve işlemlerini yapmak,
 7. Hizmete giren Şehir Hastanelerine taşınan sağlık tesislerinin envanterinde kayıtlı tıbbi cihazların tespiti ve ihtiyacı olan diğer sağlık tesislerine planlanması çalışmaları yürütmek.
 8. Merkezi alıma konu edilen tıbbi cihazlara ilişkin bilgilerin takibi ve bu cihazlarla ilgili hizmet alımı taleplerinin merkezi alım planlama birimine bildirilmesine yönelik iş ve işlemleri yapmak,
 9. Mevcut ve yeni sağlık tesislerine planlanan tıbbi cihaz ve donanımların temini ile ilgili süreçleri takip etmek,