Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü
Sağlık Bakanlığı
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Özellikli Sağlık Hizmetleri Birimi

Güncelleme Tarihi: 17/04/2018

ÖZELLİKLİ SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ

Başkan :Op.Dr.Özcan ÖKTEM

Başkan Yardımcısı: Op.Dr. Kubilay GÜNDOĞDU

Uzman : Erdal EBEM

 

Birim Sorumlusu; İNCİ ŞAFAK

Çalışan Personeller;

 

 1. İNCİ ŞAFAK

Dahili :1506

 1. TAYYİB ÇALIŞKAN

Dahili :1425

 1. SÜMEYYE ÖN

Dahili :1832

 1. MERYEM GENÇ

Dahili :1832

Alt Birimler;

 

 1. Acil Servis Hizmetleri

11. Yoğun Bakım Hizmetleri

2. Diyaliz Hizmetleri

12. Kriz Koordinasyon Merkezi

 1. Görüntüleme Hizmetleri

13. Onkoloji Hizmetleri

 1. GETAT Hizmetleri

14. Kemik İliği

 1. Kan ve Kan Ürünleri

15. İnme Merkezi

 1. ÜYTE Hizmetleri

16. El Cerrahisi

 1. Organ ve Doku Nakli

17. Yanık Merkezi

 1. Ameliyathane Hizmetleri

18. Hiperbarik Hizmetleri

 1. Robotik Cerrahi

19. ROP Tanı ve Tedavi Hizmetleri

 1. Kalp Merkezi

20. TİG Hizmetleri

GÖREV TANIMLARI

 1. Özellikli Sağlık Hizmetleri Birimi;

Hastane Hizmetleri ile ilgili verilen randevu sürelerinin (Radyoloji, EEG,EMG,…..)standartlara uygunluğunu takip etmek ve aylık raporlar halinde birim amirine sunmak

Hastanelerin özellikli hizmet birimlerine ait personel, tıbbi cihaz ve donanım ihtiyaçlarının tespiti, temini ve tahsisi konusundaki çalışmalara destek vermek.

Acil servis, yoğun bakım, perinatal merkez, organ, doku ve hücre nakli merkezleri, replantasyon, travma merkezleri, onkoloji, kalp-damar cerrahi, anjiyografı, üremeye yardımcı tedavi merkezleri gibi özellikli planlama gerektiren tıbbi hizmet birimlerinin belirlenmiş planlamalara uygun olarak kurmak, hizmet rolünün gerektirdiği seviye ve kapasitede hizmet vermesini sağlamaya yönelik gerekli tedbirleri almak, , tescil iş ve işlemlerini takip etmek ve işletilmesini sağlamak.

Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerine ait hasta nakil ve sevk koordinasyonunun sağlanması işlemlerini yürütmek.

Hastane acil servislerinin 112 Acil Sağlık Hizmetleri ile koordinasyonuna yönelik faaliyetleri yürütmek.

Hastanelerin tıbbi cihaz ve donanım ihtiyaçlarının tespiti, temini ve tahsisi konusunda ki çalışmalara destek vermek.

Kamu hastaneleri ve ağız diş sağlığı merkezlerinde verilen hizmetler ile ilgili ihtiyaçları tespit etmek.

Özellikli hizmet birimlerinde verilen sağlık hizmetlerine yönelik verilen randevu sürelerinin (Ameliyat günleri, FTR, endoskopi, Kolonoskopi, Diyaliz, ve diğer özellikli birimler) uygunluğunun takibini yapmak.