Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü
Sağlık Bakanlığı
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Tıbbi Sosyal Hizmet ve Hasta ve Çalışan Hakları Birimi

Güncelleme Tarihi: 17/04/2018

TIBBİ SOSYAL HİZMET VE HASTA VE ÇALIŞAN HAKLARI BİRİMİ

Başkan :Op.Dr.Özcan ÖKTEM

Başkan Yardımcısı: Op. Dr. Mahmut ATUM

Uzman : Filiz KOÇ

 

Birim Sorumlusu; Hafize DİDİN

Çalışan Personeller;

 

 1. Hafize DİDİN

Dahili : 1466

 1. Ebru AYTUĞ

Dahili : 1744

 1. Elif ALKAN

Dahili : 1744

Alt Birimler;

 1. Hasta ve Çalışan Hakları Birimi
 2. Tıbbi Sosyal Hizmetler Birimi
 3. Evde Sağlık Hizmetleri Birimi

GÖREV TANIMLARI

 1. Hasta ve Çalışan Hakları Birimi
 1. Kamu Hastaneleri ve Ağız Diş Sağlığı Merkezlerinde sunulan hizmetlere ait ayda bir performans ve faaliyet raporlarının hazırlanmasını sağlamak.
 2. Sağlık tesislerinde tıbbi tedavi süreçleri ile ilgili bilgi edinme, BİMER, CİMER, AÇIK KAPI, SABİM başvurularına yönelik iş ve işlemleri koordine etmek.
 3. Sağlık tesislerinde hasta hakları ve çalışan hakları güvenliği uygulamalarının yürütülmesini sağlamak.
 1. Tıbbi Sosyal Hizmetler Birimi
 1. Kamu Hastaneleri ve Ağız Diş Sağlığı Merkezlerinin belirlenen hedef, politika ve stratejilere, ilgili düzenlemelere ve performans programına göre yönetilmesini sağlamak,
 2. Kamu Hastaneleri ve Ağız Diş Sağlığı Merkezlerinde sunulan Tıbbi Sosyal Hizmetlere ait altı ayda bir performans ve faaliyet raporu hazırlayarak Bakanlığa iletmek.
 3. Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezini kurmak ve işletmek.
 4. Evde Sağlık Hizmetlerinin diğer birimler ile koordinasyon halinde yürütülmesini sağlamak.
 5. Evde sağlık ve bakım hizmeti veren sağlık kuruluşlarının açılış ve işleyiş hizmetlerinin yürütülmesi, toplum ruh sağlığı, palyatif bakım ve rehabilitasyon gibi hizmetlerin etkin bir şekilde sunumu için gerekli düzenlemelerin yapılması, sağlık tesisleri ile ilgili birim ve hizmet basamakları arasında koordinasyonun sağlanması işlemlerini yapmak. (Sağlık Hizmetleri Madde 20)
 6. AMATEM gibi toplum temelli sağlık hizmetlerinin planlamalara uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 7. Denetimli serbestlik ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 8. Sağlık tesislerinde tıbbi sosyal hizmetleri düzenlemek, uygulamaları değerlendirmek, birimlerin kurulmasını, çalışma programlarını, fiziki şartlarını ve personel standartlarını belirlemek, gerekli eğitimleri düzenlemek.
 9. Kimsesiz hastaların tespitinde yapılması gereken iş ve işlemleri yürütmek
 1. Çocuk Koruma Kanunu kapsamında haklarında Sağlık tedbir kararı bulunan çocuklar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 2. Çocuk İzlem Merkezi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.