Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü
Sağlık Bakanlığı
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hastane Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği Birimi

Güncelleme Tarihi: 17/04/2018

HASTANE HİZMETLERİ, SAĞLIK BAKIM VE SAĞLIK OTELCİLİĞİ HİZMETLERİ

Başkan :Op.Dr.Özcan ÖKTEM

Başkan Yardımcısı: Op.Dr Mahmut ATUM

Uzman : Aşkın GÜRLER

 

 1. Hastane Hizmetleri, Ağız ve Diş Sağlığı Birim

Yasemin ÜSTÜNER BULUT (Birim Sorumlusu)

Dahili :1527

Şeyma AKBAŞ

Dahili :1527

Sümeyye ÖZER

Dahili :1527

 1. Sağlık Otelciliği Hizmetleri Birimi

Sevtap ÖZKAN (Birim Sorumlusu)

Dahili:1435

Yeliz EROĞLU

Dahili :1764

 1. Rapor İtiraz Birimi

Ertuğrul DURSUN (Şef)

Dahili :1434

Şeref MISIR

Dahili :1431

Hüseyin KARATAŞ

Dahili :1431

 1. Çağrı Merkezi

Esra ÖZDEMİR (Birim Sorumlusu)

888 41 00 Dahili:6399

Gülten KAPAN

888 41 00 Dahili:6390

Emine DENİZ

888 41 00 Dahili:6666

 1. Sağlık Bakım Hizmetleri Birimi

Yasemin ÜSTÜNER BULUT (Birim Sorumlusu)

Dahili :1527

 

GÖREV TANIMLARI

 

Hastane Hizmetleri, Ağız ve Diş Sağlığı

 1. Kamu hastaneleri ve ağız diş sağlığı merkezlerinde sunulan hizmetlere ait altı ayda bir performans ve faaliyet raporlarını hazırlamak.
 2. Kamu hastaneleri ve ağız diş sağlığı merkezlerinin belirlenen hedef, politika ve stratejilere, ilgili düzenlemelere ve performans programına göre yönetilmesini sağlamak,
 3. Hastanelerin hizmet rollerinin ve yatak sayılarının belirlenmesi ile isim verme veya isim değişikliği ile ilgili işlemleri yürütmek
 4. Hastanelerin grubunu tayin etmek ve grup değişikliği işlemlerini yürütmek.
 5. Bakanlığa bağlı sağlık tesisleri ile üniversitelerin ilgili birimlerinin birlikte kullanılması ve işbirliğine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.
 6. Sağlık tesisleri, ağız ve diş sağlığı merkezi ve benzeri sağlık kuruluşlarını planlamaya uygun olarak kurmak ve işletmek, gerektiğinde bunları birleştirmek, ayırmak, nakletmek veya kapatmak ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
 7. Hastane ve Tıbbi Laboratuvar ruhsatlandırma, ruhsat yenilenmesi ve diğer iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 8. Yabancı uyruklu hastaların verilerinin aylık olarak sisteme girişlerini sağlamak,
 9. Adli nöbet listelerinin aylık olarak düzenlenmesi, değişikliklerin düzenlenmesi ve Cumhuriyet Savcılığına bildirilmesi sağlamak,
 10. Özel Tertibatlı Araç için sağlık raporu iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 11. Vatandaş ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gelen tedavi talebi hastane hizmetlerine ilişkin dilekçelerle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi,
 12. TSK raporları ve diğer raporlarla ilgili özellikli iş ve işlemlerin yürütülmesi,
 13. Bebek dostu hastane ile ilgili iş ve işlemleri yürütülmesini takibi sağlamak
 14. Anne dostu hastane ile ilgili iş ve işlemleri yürütülmesini takibi sağlamak
 15. Sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli yazışmaları yapmak,

   

 16. Diğer illerden gelen sevk ve tedavi taleplerinin bağlı sağlık tesislerimizde yapılıp yapılamayacağının değerlendirilmesi hususunda koordinasyonun sağlanması,
 17. Amirleri tarafından verilen diğer işleri yapmak.

 

Otelcilik Hizmetleri Birimi

 1. Kamu hastaneleri ve ağız diş sağlığı merkezlerinin faaliyet alanı (otelcilik hizmetleri) ile ilgili iş ve işlemleri, izlemek, değerlendirmek ve denetlemek,
 2. Sağlık tesislerinin otelcilik hizmetleri ile ilgili iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak.
 3. Sağlık tesislerinde atıkların kaynağında ayrıştırılması ve azaltılmasına yönelik iş ve işlemlerin takip edilmesi, yönetim sürecinin yürütülmesini sağlamak.
 4. Tutuklu ve Hükümlü koğuşlarına ait iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
 5. Sağlık kuruluşlarında, hasta ve refakatçilerine yönelik hizmet vermek üzere anne misafirhanelerinin planlanması, standartlarının belirlenmesi, planlamalara uygun olarak kurulması ve işletilmesi, bakım hizmetlerinin planlanarak yürütülmesi, personel ve diğer kaynak ihtiyaçlarının belirlenmesi ile ilgili işlemleri yürütmek.
 6. Sağlık kuruluşlarında engelli bireylere yönelik uygulamaların mevzuata göre yürütülmesini sağlamak.
 7. Sağlık Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan Manevi Destek Hizmeti Protokolü kapsamında sağlık tesislerinde hasta, hasta yakını ve çalışan personele yönelik manevi destek hizmetlerinin yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak. Aylık raporlama çalışmalarını yürütmek.
 8. Her türlü bağımlılığa karşı manevi rehberlik ve manevi destek sağlanması amacıyla AMATEM'de bağımlılıkla mücadele etmek üzere çalışmaları koordine etmek ve hazırlanan raporları ilgili birimlerle paylaşmak.
 9. Bakanlık, Genel Müdürlük, diğer iller, diğer kurumlar ve diğer başkanlıklar ile bağlı sağlık tesislerimiz arasındaki yazışmaların koordinesinin sağlanması,
 10. Sağlık otelciliği hizmetleri alanında çalışan personellerin hizmet sırasındaki uygulama ve denetim esaslarını belirlemek.
 11. Amirleri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.

 

Rapor İtiraz Birimi

 1. Engelli Sağlık Kurulu raporu itiraz süreci ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek.
 2. Ehliyet için oluşturulan sağlık Kurulu raporu itirazlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 3. Görev yaptığı alan ile ilgili istatistiki bilgileri tutmak ve aylık üç aylık ve altı aylık raporlar halinde düzenlemek,
 4. Hakem hastane başvurularını değerlendirerek ilgili yazışmaları yapmak.
 5. İlgili kurum ve kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak.
 6. Amirleri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.

 

Çağrı Merkezi

 1. Sağlık tesislerimizden hizmet alan hastalarla telefonla memnuniyet anketlerinin yapılması.
 2. Yapılan anket çalışmaları ile alakalı öneri, teşekkür, şikâyet ve görüşlerinin Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü anket uygulama sayfasına aktarımının sağlanması,
 3. Yapılan anketlerin her ay düzenli olarak raporlanması, bu raporlar neticesinde istatistik, grafiklerinin çalışılması ve Başkanlığa sunumunun yapılması,
 4. Hazırlanan raporların her ayın ilk haftası Hastane yönetimlerine yazı ile bildirilerek memnuniyet oranlarının yükseltilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması,
 5. İhtiyaç halinde yapılması planlanan diğer anket çalışmalarına destek vermek.
 6. Amirleri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.