Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü
Sağlık Bakanlığı
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Aile Hekimliği 58.Ek Yerleştirmeye İlişkin Duyuru

Güncelleme Tarihi: 08/08/2017

Aşağıdaki tabloda belirtilen, çeşitli nedenlerle boşalan ve yeni açılması planlanan Aile  Hekimliği  Birimlerine  “25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Aile  Hekimliği  Uygulama Yönetmeliği ile 11.03.2015 tarih ve 29292 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik hükümlerine göre” Aile Hekimliği ek yerleştirme işlemi yapılacaktır.
 EK YERLEŞTİRME YAPILACAK OLAN BİRİMLERE İLİŞKİN BİLGİLER:
 

            SIRA NO

İLÇESİ

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

 A.H.B. KODU

Y.H.B. NÜFUS

   G.H.B.

   NÜFUS

   TOPLUM

   NÜFUS

1

SAPANCA

SAPANCA ASM

5413011

-

-

1000

(sanal)

2

ADAPAZARI

HIZIRTEPE ASM

5401080

-

-

1000

(sanal)

3

ADAPAZARI

FATMA HANIM ASM

5401081

-

-

1000

(sanal)

4

SERDİVAN

SERDİVAN ASM

5414029

-

-

1000

(sanal)

5

KARASU

KARASU ASM

5409017

-

-

1000

(sanal)

6

KARASU

YALI ASM

5409018

-

-

1000

(sanal)

7

ADAPAZARI

CAMİLİ 3 ASM

5401078

-

-

1000

(sanal)

8

KARASU

YALI ASM

5409013

3900

15

3915

9

AKYAZI

KÜÇÜCEK ASM

5402024

4045

0

4045

Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 03.04.2013 tarihli ve 37117 sayılı yazısında; “05.11.2012 tarih ve 929 sayılı yazı ile Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları teşkilatında görev yapan personelin Aile Hekimliği Uygulamasına geçebilmesi için muvafakate ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş, akabinde 26/03/2013 tarihli ve 34050 sayılı yazı muvacehesinde, aile hekimliğine geçişte muvafakate ilişkin bazı hükümler değiştirilmiş idi… Türkiye Halk Sağlığı Kurumu kadrolarında bulunan (başka birimlerde geçici görevli olanlar dâhil) ve Aile Hekimi olmak isteyen bütün pratisyen hekimler ile Aile Sağlığı Elemanı olarak Aile Hekimliği Uygulamasına geçmek isteyen personele muvafakat verilmiş olup bu personelin Aile Hekimliğine başvurularında Halk Sağlığı Müdürlüğünce ayrıca bir değerlendirme yapılmayacaktır.” hükümleri yer aldığından Türkiye Halk Sağlığı Kurumu kadrolarında bulunan (başka birimlerde geçici görevli olanlar dâhil) pratisyen hekimlerden muvafakatname istenmeyecektir.
 Tıp Fakültesinden mezuniyeti üzerinden en az 25 yıl geçmiş diğer uzman hekimlere kadrosunun bulunduğu kurumun teklifi üzerine ilgisine göre Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı veya Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce karar verilecektir. Bunların dışındaki uzman hekimlere ise muvafakat verilmemiştir.
 
Müracaatlar 17/07/2017 tarihinde başlayacak ve 21/07/2017 tarihi saat 17:00’ye kadar kabul edilecektir. Yerleştirme işlemine katılmak isteyen hekimler, kendilerinden istenen belgeleri önceden http://www.sakaryahsm.gov.tr/ adresinden temin ederek, eksiksiz olarak doldurduktan sonra Halk Sağlığı Müdürlüğü Evrak Kayıt Biriminde kayıt yaptırarak 21/07/2017 Cuma günü saat 17:00’ya kadar Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği Uygulama Şubesine şahsen (çalıştığı kurumda işleri aksatmayacak şekilde) elden teslim edeceklerdir.  Postayla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Müracaat süresinin bitimini takiben   (hizmet puanı ile ilgili itirazlar da dikkate alınarak)  hazırlanacak öncelik sıralaması ve başvuru gruplarına göre hazırlanan hizmet puanı sıralama listesi 25/07/2017 tarihinde saat 17:00’de Müdürlüğümüzün http://www.sakaryahsm.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir.
 
Yerleştirme işlemleri 27/07/2017 Perşembe günü saat  16:00’da Sakarya Halk Sağlığı Müdürlüğü Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir. Yerleştirme işlemi Aile Hekimliği Yerleştirme Komisyonu tarafından yürütülecek ve yerleştirme işlemi sonucu aile hekimliği birimlerine yerleşen hekimler ile karşılıklı olarak Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesi 01/08/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere imzalanacaktır. Yerleştirme işlemi sonucunda Aile Hekimliği sözleşmesi imzalayan hekimler “30.12.2010 tarih ve 27801 sayılı Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile 08.08.2011/2101 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliği İle Yapılan Değişiklik” hükümlerine tabidir.
 
Yerleştirme sonuçları http://www.sakaryahsm.gov.tr/  web sayfasında 15 gün süreyle ilan edilecektir.