Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü
T.C. Sağlık Bakanlığı
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Türkiye Hanehalkı Sağlık Araştırması (Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Risk Faktörleri Prevalansı)

Güncelleme Tarihi: 12/07/2017

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de bulaşıcı olmayan hastalıkların görülme sıklığı ve ölüm nedenleri içindeki payı giderek artmaktadır. Mevcut bilgi ve deneyimler, toplum ya da bireye yönelik yapılacak uygun girişimlerle önemli sayıda hastalığın ve ölümün önlenebileceğini göstermektedir. Topluma yönelik girişimlerin planlanması ve uygulanması için ülkenin alt yapısına uygun, toplumu yansıtan veri ve veriye dayalı bilgi gereklidir. Bu nedenle, Sağlık Bakanlığı tarafından bulaşıcı olmayan hastalıklar ile mücadele çalışmaları kapsamında Dünya Sağlık Örgütü işbirliği ile Türkiye genelinde araştırma yapılması planlanmıştır.

Söz konusu araştırmanın saha çalışması, 17 Nisan-31 Temmuz 2017 tarihleri arasında  PGlobal firması tarafından yürütülecektir. İlimiz genelinde 04-31/07/2017 tarihlerinde yapılacak saha çalışması PGlobal firması anketörlerinden Aleyna SOYTÜRK ile Hakan GÜRLER tarafından, İlimizde rastgele seçilmiş hanelerde,15 yaş ve üzeri bireyler arasından belirlenecek kişilere anket uygulaması, fiziksel ölçümler ve kan testleri yapılması şeklinde olacaktır.