Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü
Sağlık Bakanlığı
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kamu Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Güncelleme Tarihi: 12/07/2017

arzu_ayan_bostanci.JPG
Dr.Arzu AYAN BOSTANCI
Şube Müdürü


Şubenin Görevler


1. Kamuya ait yataklı olarak hizmet veren hertürlü teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini il düzeyindeBakanlık politika ve standartlarına uygun olarak denetlemek ve takip etmek,
2. Organ ve doku nakli, kan ve kan ürünleri,diyaliz, üremeye yardımcı tedavi, evde sağlık hizmetleri, yanık, yoğun bakımgibi özellikli planlama gerektiren sağlık hizmetlerini il düzeyinde denetlemekve bu hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,
3. Kamuya ait sağlık kurum ve kuruluşlarınaizin vermek ve ruhsatlandırmak, bu izin ve ruhsatları gerektiğinde süreli veyasüresiz iptal etmek,
4. Hasta hakları ile hasta ve çalışangüvenliğine yönelik planlama yapmak ve gereken tedbirleri almak,
5. Sağlık kurum ve kuruluşlarının mevzuata,Bakanlık politika ve düzenlemelerine uyumunu denetlemek, gerekli yaptırımlarıuygulamak.
6. Sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyontakibini yapmak ve kurallara uygun yürütülmesini sağlamak,
7. Sağlık turizmi uygulamalarınıngeliştirilmesine yönelik düzenlemeleri takip etmek ve ilgili kurumlarlakoordinasyonu sağlamak,
8. Kişisel verilerin korunmasına ve verimahremiyetinin sağlanmasına yönelik tedbirleri almak,
9. Sağlık meslek mensuplarının uyum, hizmet içieğitim, sertifikalı eğitim ve benzeri eğitimleri ile ilgili planlamaları ildüzeyinde yaparak Bakanlığa bildirmek.
10.Görev alanına giren konularda gerekendenetlemeleri yapmak,
11.İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleriyapmak.